طرح جمع آوری ایده­ های فرهنگی

یکی از دغدغه­ های اساسی مدیران و صاحب نظران فرهنگی حوزه به خصوص کارشناسان معاونت تهذیب ایجاد زمینه­ ها و بسترهای لازم، جهت رشد و ارتقاء سطح فرهنگی حوزه­ های علمیه می­ باشد که تاکنون حرکت­ ها و اقدامات زیاد و شایسته­ ای در این راستا به صورت­ های مختلف و تحت عناوین گوناگون در این معاونت انجام پذیرفته ا ست.

حال با توجه به ایجاد فضای­ های لازم جهت تبادل آراء و اطلاعات مانند سایت­ های اینترنتی، وبلاگ، نشریات و .... درجامعه که  حوزه­ های علمیه نیز از آن بی نصیب نبوده­ اند، استفاده از طرح­ ها و نظرات فرهنگی طلاب و حوزویان محترم بوسیله این ابزارها، امری ضروری به نظر می­ رسد.دراین راستا وباتوجه به نیازحوزه به طرح ها وایده های جدیدفرهنگی،ماقصدداریم واسطه ای باشیم تاهم حوزویان از ایده هاوطرح های یکدیگرمطلع باشند واین آگاهی موجب هم افزایی شود وهم مدیران حوزه ازطرح های وایده های جدید استفاده کنند

لذا گروه برنامه­ ریزی دفتر فرهنگی معاونت تهذیب طرحی را تهیه نموده که بر اساس آن فضائی در سایت معاونت تهذیب آماده گردد تا طلاب و حوزویان محترم بتوانند طرح­ های فرهنگی خود را در آن فضا قرار داده و پس از نقد و بررسی توسط کارشناسان مورداستفاده قرار گیرند.

اهداف طرح:

1- جمع آوری و گرد آوری طرح های سازنده و مفید طلاب و تهیه بانک ایده­ ها و طرح­ ها.

2-    تشویق و ترغیب طلاب در زمینه طراحی و برنامه ریزی و مدیریت فرهنگی.

3-    ایجاد فضای تعامل جهت تبادل آراء و نظرات بین طلاب و معاونت تهذیب.

4-    شناسایی و معرفی طلاب نخبه و فعال در عرصه ها و زمینه های مختلف فرهنگی.

5-    استفاده از ظرفیت های فرهنگی موجود در بین طلاب در فضاهای فرهنگی مورد نیاز.

چگونگی فرستادن ایده­ های فرهنگی

طلاب و فضلای ارجمند می توانند برای ثبت طرح وایده به سایت معاونت تهذیب به آدرس www.tahzib-howzwh.com   و یا به وبلاگ ایده به آدرس www.ideh-tahzib.blogfa.com مراجعه نمایند.وایده های فرهنگی خودرادرقسمت ثبت نظرات یاایمیل srf1356@yahoo.comقراردهند.
 

 


 

نوشته شده توسط گروه برنامه ریزی فرهنگی در دوشنبه سیزدهم آذر 1391 ساعت 19:20. - لينک ثابت